Loading...

Insolvence

Milí zákazníci, 

rádi bychom Vás informovali o aktuálním dění v naší firmě. Dne 7. 7. 2022 podala naše firma žádost o zapsání do insolvenčního řízení. Aktuálně přijímáme pouze objednávky, které jsme schopni vyřídit, a to konkrétně na skladové zboží. 
Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, neváhejte nás prosím kontaktovat na náš email: info@dona-shop.cz Jak postupovat, pokud již u nás máte objednávku

Jelikož byla naše firma zařazena do insolvenčního řízení, nejsme proto schopni Vaši objednávku zrealizovat. V případě, že z Vaší strany již byla uhrazena jakákoliv finanční částka, nejsme schopni Vám v tuto chvíli finance vrátit zpět, jelikož není v naší kompetenci, jakkoliv manipulovat s finančními prostředky. Nyní vyčkáváme na příchod insolvenčního správce, který bude o jednotlivých případech postupně rozhodovat dle platné insolvenční legislativy. Věřte prosím, že situace je nepříjemná pro obě strany.
V případě zájmu Vám v hodnotě zaslané zálohy můžeme nabídnout jiné skladové zboží (v případě zájmu o zboží ve vyšší hodnotě lze rozdíl z Vaší strany doplatit). Pokud s navrhovaným řešením nesouhlasíte, lze se přihlásit do insolvenčního řízení jako věřitel. Nedokážeme však zaručit v jakém termínu a v jaké výši budou finance navráceny.
Věřitelé mohou své pohledávky uplatnit jen přihláškou v rámci insolvenčního řízení. (tedy jednoduše řečeno žádost věřitele, kterou dává najevo, že chce, aby mu dlužník zaplatil svůj dluh v rámci insolvenčního řízení)

https://insolvence.justice.cz/slovnik-insolvencnich-pojmu/#prihlaska

Spotřebitel by měl přihlásit svoji pohledávku na předepsaném formuláři, který je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti www.justice.cz nebo na stránkách insolvenčního rejstříku www.isir.justice.cz, a to dvojmo. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Přestože zmeškání lhůty nelze prominout, neznamená to, že pohledávky tímto zanikají. Promeškal-li spotřebitel lhůtu pro přihlašování pohledávek, doporučujeme se prostřednictvím příslušného soudu obrátit na insolvenčního správce.

Zákonný podklad:

§ 173 a násl. zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-182#cast1-hlava5

Přihlášení k newsletteru

Pravidelná dávka inspirace na váš e-mail

Přihlášením souhlasíte se pravidly Zásady ochrany osobních údajů